Jaspert x Bonan

X

Video : ILL=art / Artistes : Philipp Hugues Bonan x Stephane Jaspert / Invité special : Mr Chat / Musique : Chris Joss - Drink Me Hot -

Jaspert x Bonan = Art Paris Video / Art contemporain Paris